klimatyzator-przenośny-logo

OCHRONA DANYCH

KORZYSTAJĄC Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ ZGADZASZ SIĘ NA ZBIERANIE, WYKORZYSTYWANIE I UJAWNIANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZETWARZANIA ZGODNIE Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.

Dla mieszkańców Unii Europejskiej: Aby spełnić wymogi europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dla naszych europejskich użytkowników, niniejsze oświadczenie o ochronie danych opisuje podstawę prawną, na której przetwarzamy Twoje dane osobowe, i zawiera dalsze informacje wymagane przez RODO.

CZĘŚĆ 1 - CO ROBIMY Z TWOIMI DANYMI?

Gromadzimy Twoje dane osobowe na wiele sposobów i w różnych celach, w tym:

Kiedy kupujesz coś w naszym sklepie, w ramach procesu kupna i sprzedaży, zbieramy dane osobowe, które nam podajesz, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, automatycznie otrzymujemy również adres protokołu internetowego (IP) Twojego komputera, aby dostarczyć nam informacje, które pomagają nam dowiedzieć się więcej o Twojej przeglądarce i systemie operacyjnym.

Marketing e-mailowy (jeśli ma to zastosowanie i w zakresie dozwolonym przez prawo): Za Twoją zgodą i pod warunkiem, że jest to zgodne z prawem w Twojej jurysdykcji, możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail dotyczące naszej witryny internetowej, nowych produktów i usług oraz w terminie dozwolonym przez prawo wyślij inne aktualizacje. Przez „pozwolenie” rozumiemy udzielone przez Państwa wyraźne i możliwe do zweryfikowania pozwolenie. Zgoda na wysyłanie e-maili reklamowych lub marketingowych może być udzielona w jednym z następujących przypadków, które uważamy za istniejące relacje biznesowe lub prośby od Ciebie:

Wszystkie e-maile marketingowe zawierają wyraźne wskazanie, że możesz zrezygnować z otrzymywania od nas dalszych e-maili marketingowych bez dalszych ceregieli. Wszystkie e-maile marketingowe muszą wyraźnie zawierać przycisk rezygnacji z subskrypcji, którego można użyć do anulowania subskrypcji jednym kliknięciem. Po anulowaniu subskrypcji nie będziemy już wysyłać Ci e-maili marketingowych.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, w tym między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne istotne dane do obsługi naszego modelu biznesowego, optymalizacji naszych witryn internetowych, opracowywania nowych produktów i usług, informacji oraz zaoferować wsparcie w celu lepszego zrozumienia Twoich potrzeb i zainteresowań, dostosowania komunikacji i reklamy do Ciebie indywidualnie, wypełnienia zobowiązań umownych i ogólnie zapewnienia wysokiej jakości zakupów. Na przykład wykorzystujemy Twoje dane osobowe, w tym adres e-mail, do:

Możesz zarządzać otrzymywaniem marketingowych i nietransakcyjnych wiadomości e-mail, klikając łącze „anuluj subskrypcję” na dole naszych marketingowych i nietransakcyjnych wiadomości e-mail. Jeśli w dowolnym momencie nie chcesz już otrzymywać od nas wiadomości e-mail lub biuletynów, możesz również zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować z subskrypcji, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] , postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail lub w biuletynie lub po prostu wyślij list do naszego działu obsługi klienta pod adresem Able Look Online, 62543, G / F Bamboos Center, 52 Hung To Road, Kwung Tong, Hong Kong.

Telemarketing (jeśli ma zastosowanie i jest prawnie dozwolony): Niezależnie od faktu, że Twój numer telefonu i / lub telefonu komórkowego może znajdować się na liście Robinsona, podając swój numer telefonu i / lub telefonu komórkowego, wyrażasz wyraźną pisemną zgodę na otrzymywanie przyszłych informacji ( w tym telemarketing) o produktach i usługach od nas i / lub naszych partnerów. Ponadto zgadzasz się, że możemy kontaktować się z Tobą przy użyciu informacji, które nam podałeś i które nam przekażesz. Oznacza to, że będziemy się z Tobą kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i / lub telefonu komórkowego (w tym za pomocą automatycznych dialerów i / lub nagranych rozmów), wiadomości tekstowych (SMS),sieci społecznościowe lub inne środki komunikacji, które może odbierać Twoje urządzenie bezprzewodowe lub inne urządzenie telekomunikacyjne (np. wideo itp.). Ponadto potwierdzasz, że nie masz obowiązku, bezpośrednio ani pośrednio, zawierać jakiejkolwiek umowy dotyczącej naszych działań telemarketingowych jako warunku zakupu jakichkolwiek towarów lub usług od nas lub naszych podmiotów stowarzyszonych. Jeśli nie chcesz otrzymywać połączeń reklamowych, poinformuj nas o tym telefonicznie. Możesz również zrezygnować z subskrypcji, wysyłając wiadomość e-mail na adreszawrzeć umowę, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczącą naszych działań telemarketingowych jako warunku zakupu towarów lub usług od nas lub naszych podmiotów stowarzyszonych. Jeśli nie chcesz otrzymywać połączeń reklamowych, poinformuj nas o tym telefonicznie. Możesz również zrezygnować z subskrypcji, wysyłając wiadomość e-mail na adreszawrzeć umowę, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczącą naszych działań telemarketingowych jako warunku zakupu towarów lub usług od nas lub naszych podmiotów stowarzyszonych. Jeśli nie chcesz otrzymywać połączeń reklamowych, poinformuj nas o tym telefonicznie. Możesz również zrezygnować z subskrypcji, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub wyślij list do naszego zespołu obsługi klienta pod adresem Able Look Online, 62543, G / F Bamboos Centre, 52 Hung To Road, Kwung Tong, Hong Kong.

Prośba o wypisanie się z listy mailingowej zostanie rozpatrzona niezwłocznie. Jednak możesz nie być w stanie podać wszystkich informacji, takich jak: B. wykluczyć ujawnianie informacji firmom obsługującym karty kredytowe w związku z zamawianymi u nas produktami lub usługami. Chociaż oferujemy Ci pewną kontrolę nad komunikacją marketingową, podejmowane przez Ciebie decyzje dotyczące komunikacji marketingowej nie mają wpływu na niektóre relacje transakcyjne, biznesowe i ustawowe.

Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania i ujawniania wszelkich danych osobowych, które nam przekazujesz, organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym, jeśli według naszego wyłącznego i całkowitego uznania uznamy to za konieczne do przestrzegania obowiązującego prawa lub na żądanie jednego z nich. Jednostka lub agencja rządowa.

Zakładamy, że wszyscy odwiedzający i użytkownicy naszej strony internetowej uważnie przeczytali niniejszy list informacyjny i zgadzają się na jego treść. Jeśli ktoś nie zgadza się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej strony internetowej. W razie potrzeby zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności.

Wszystkie informacje przechowywane na naszej stronie są traktowane jako poufne. Wszystkie informacje są bezpiecznie przechowywane i dostępne tylko dla upoważnionego personelu. Podejmujemy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, związane z bezpieczeństwem i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem i wykorzystaniem, a także przed przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą lub bezprawnym ujawnieniem.

CZĘŚĆ 2 - TWOJA ZGODA JAKO PODSTAWA

Jak otrzymujesz moją zgodę?

Jeśli podasz nam dane osobowe w celu realizacji zamówienia, weryfikacji karty kredytowej, złożenia zamówienia, zorganizowania dostawy lub zwrotu zakupu, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas Twoich danych osobowych i tylko w tym konkretnym celu posługiwać się.

Jeśli poprosimy o Twoje dane osobowe z jakiegokolwiek innego powodu, poprosimy Cię bezpośrednio o wyraźną zgodę lub damy Ci możliwość odmowy.

Jak mogę cofnąć zgodę?

Jeżeli po rejestracji chciałbyś zmienić swoją zgodę, możesz ją cofnąć, aby kontaktować się z Tobą ze skutkiem na przyszłość bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych poprzez zwykły kontakt z nami. Możesz to zrobić pod adresem e-mail [email protected] lub po prostu postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w e-mailu lub w biuletynie lub wyślesz list do naszego działu obsługi klienta pod adresem Able Look Online, 62543, G / F Bamboos Center, 52 Hung To Road, Kwung Tong, Hong Kong. Możesz jednak nie być w stanie przekazać takich informacji, jak: B. podczas przekazywania informacji firmom obsługującym karty kredytowe w związku z zamówionymi u nas produktami lub usługami. Decyzje podjęte przez Państwa w sprawie wymiany informacji nie mają wpływu na określone transakcje, relacje biznesowe i powiadomienia wymagane przez prawo. W zależności od usługi gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych może być konieczne, aby usługi działały.

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w wielu celach, które opisano w niniejszej polityce prywatności. W niektórych przypadkach nie jest wymagana odrębna zgoda, w tym:

  1. Aby wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec Ciebie;
  2. Aby wywiązać się z wszelkich zobowiązań prawnych lub przestrzegać jakiegokolwiek prawa, rozporządzenia, nakazu sądowego lub innego zobowiązania prawnego lub pomóc w dochodzeniu sądowym; lub
  3. W uzasadnionych interesach lub w celu prowadzenia naszej działalności i świadczenia usług, z wyjątkiem wypełniania naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie z tytułu „uzasadnionych interesów” naszej firmy w rozumieniu obowiązującego prawa - chyba że są one poparte interesami lub podstawowymi prawami i Uchyla się wolności wymagające ochrony danych osobowych.

Możesz zażądać przetwarzania, aktualizacji, dostępu lub usunięcia swoich danych w dowolnym momencie, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres [email protected] wysłać. Usuniemy dane osobowe z naszych rejestrów natychmiast po otrzymaniu powiadomienia, a po zakończeniu wszystkich transakcji będziemy postępować zgodnie ze wszystkimi rozsądnymi instrukcjami dotyczącymi usunięcia pozostałych danych osobowych. Nie będziemy przechowywać danych dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Możesz poprosić o bezpłatną kopię swoich danych osobowych w formie elektronicznej. Możesz zażądać udostępnienia wszystkich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i masz prawo przekazać je innej firmie.

CZĘŚĆ 3 - UJAWNIANIE

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w celach opisanych w poprzednich sekcjach niniejszej Polityki prywatności oraz w następujący sposób:

  1. Do partnerów dystrybucyjnych i partnerów kooperacyjnych: z firmami lub firmami, które są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane oraz wewnętrznie w naszej firmie w celu świadczenia i ulepszania usług, do celów marketingowych i reklamowych.
  2. Do usługodawców i dostawców: z partnerami biznesowymi, partnerami marketingowymi i dostawcami w celu oferowania, ulepszania i personalizowania naszych usług.
  3. W celach reklamowych i marketingowych: z partnerami reklamowymi i marketingowymi do celów reklamowych i marketingowych, za Twoją zgodą, w naszym imieniu i w imieniu osób trzecich, w tym dostawców sieci społecznościowych.
  4. W przypadku niektórych analiz i optymalizacji: z określonymi firmami do celów analitycznych i ulepszania naszych usług.
  5. W celu zapewnienia zgodności, egzekwowania prawa i bezpieczeństwa publicznego: z organami ścigania, agencjami rządowymi lub regulacyjnymi, organami prawnymi lub innymi upoważnionymi stronami trzecimi w celu przestrzegania wszelkich przepisów, regulacji, nakazów sądowych lub innych zobowiązań prawnych lub do pomocy w dochodzeniu w celu ochrony naszych praw i naszych Chronić i bronić własności lub praw lub bezpieczeństwa osób trzecich w celu egzekwowania naszych Warunków użytkowania, niniejszej Polityki prywatności lub umów ze stronami trzecimi lub w celu zapobiegania działalności przestępczej.

ROZDZIAŁ 4 - USŁUGI STRON TRZECICH

Dostawcy zewnętrzni, z których korzystamy, zbierają, wykorzystują i ujawniają Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia niektórych usług, które dla nas świadczą.

Niektóre usługi innych firm, takie jak B. Bramki płatnicze i inne podmioty przetwarzające transakcje lub płatności muszą przestrzegać nałożonych na nie standardów bezpieczeństwa, takich jak Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), zestaw standardów bezpieczeństwa opracowanych w celu zapewnienia, że ​​wszystkie podmioty przetwarzające płatności mogą korzystać z informacji o karcie kredytowej akceptować, przetwarzać, przechowywać lub transmitować, zapewniać bezpieczne środowisko. Wszystkie używane przez nas bramki płatności bezpośrednich są zgodne ze standardem PCI-DSS i są używane wspólnie przez takie marki, jak Visa, MasterCard, American Express i Discover, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych karty.

Chociaż nie przechowujemy informacji o Twojej karcie kredytowej, takie bramki płatnicze i inne procesory transakcji lub płatności w ramach PCI-DSS mogą przechowywać dane transakcji zakupu tylko tak długo, jak jest to konieczne do zakończenia transakcji, a następnie tylko tak długo, jak jest to wymagane przez prawo.

Takie zewnętrzne bramki płatnicze i inne podmioty przetwarzające płatności oraz inne strony trzecie mają własne zasady ochrony prywatności w odniesieniu do informacji, które musimy im podać w przypadku transakcji związanych z zakupami.

W przypadku tych dostawców zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności, abyś mógł zrozumieć, w jaki sposób Twoje dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane przez tych dostawców.

W szczególności pamiętaj, że niektórzy dostawcy mogą znajdować się za granicą lub mieć obiekty w innym kraju niż Twój lub nasz. Jeśli więc zdecydujesz się zawrzeć transakcję, która obejmuje usługi strony trzeciej, Twoje informacje mogą podlegać prawu jurysdykcji, w której znajduje się ten dostawca lub jego obiekty.

Z chwilą opuszczenia naszej strony internetowej lub przekierowania na stronę internetową lub aplikację strony trzeciej nie podlegają Państwo temu oświadczeniu o ochronie danych ani ogólnym warunkom korzystania z naszej strony internetowej.

CZĘŚĆ 5 - KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TELEMARKETING I WIADOMOŚCI TEKSTOWE

Wyrażając uprzednią wyraźną zgodę / zgodę zgodnie z obowiązującym prawem, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas komunikacji w formie elektronicznej. Nawet jeśli zdecydujemy się skontaktować z Tobą w inny sposób, mamy możliwość skontaktowania się z Tobą wyłącznie drogą elektroniczną, e-mailem lub poprzez umieszczenie ogłoszeń w witrynie. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, komunikaty, publikacje i inne komunikaty, które wysyłamy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszystkie wymogi prawne dotyczące formy pisemnej.

Jeśli udzielisz „uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody” w rozumieniu ustawy o ochronie danych telefonicznych („TDDSG”) lub wszelkich obowiązujących przepisów, zgadzasz się na odbieranie połączeń telefonicznych, w tym połączeń głosowych opartych na sztucznej inteligencji, a także połączeń nagranych i / lub transmitowanych automatycznie Wiadomości tekstowe i SMS-y na numer (y) telefonu, które nam podałeś i na które wyraziłeś zgodę. Częstotliwość komunikatów jest różna. Dostawcy usług bezprzewodowych nie są odpowiedzialni za wiadomości, które są opóźnione lub niedostarczone. Konsumenci mogą zażądać maksymalnie dwudziestu (20) wiadomości miesięcznie, przy czym nie więcej niż trzy (3) wiadomości tekstowe są dozwolone w ciągu jednego dnia.

Zdajesz sobie sprawę z tego, że wysyłane przez nas wiadomości tekstowe może przeglądać każdy, kto ma dostęp do Twojego telefonu. W związku z tym należy podjąć wszelkie niezbędne środki, aby chronić swój telefon komórkowy i wiadomości tekstowe przed niewłaściwym użyciem, aby chronić swoją prywatność.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas wiadomości tekstowych, odpowiedz na jakąkolwiek wysłaną przez nas wiadomość tekstową i po prostu napisz „STOP”, „KONIEC” lub „WYJDŹ”. Możesz również zażądać zaprzestania otrzymywania wiadomości tekstowych, dzwoniąc do nas lub wysyłając do nas wiadomość e-mail zawierającą następujące informacje:

Mailowo : [email protected] .

Telefon: od poniedziałku do piątku w godzinach 9

: 00-17: 00 Niemcy: 0800 589 5439

Jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować naszych danych kontaktowych lub informacji o tym, jak zatrzymać wysyłanie wiadomości tekstowych, odpowiedz na dowolną wysłaną przez nas wiadomość tekstową i po prostu napisz POMOC lub kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji lub pomocy. Plany dotyczące wiadomości i danych mogą dotyczyć całej komunikacji tekstowej / SMS.

CZĘŚĆ 6 - LINKI

Należy pamiętać, że niniejsze powiadomienie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie jesteśmy właścicielami ani których nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani nie zarządzamy bezpośrednio. Udostępniamy te linki wyłącznie dla Twojej wygody. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość ani towary lub usługi dostępne za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich. Nasza polityka prywatności nie ma zastosowania do witryn internetowych osób trzecich, a wszelkie informacje, które udostępniasz witrynom stron trzecich, robisz na własne ryzyko. Dlatego zdecydowanie zalecamy uważne zapoznanie się z polityką prywatności witryn internetowych osób trzecich, z którymi się kontaktujesz.

SEKCJA 7 - BEZPIECZEŃSTWO

Aby chronić Twoje dane osobowe, podejmujemy rozsądne środki ostrożności i postępujemy zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi, aby zapewnić, że w żadnych okolicznościach nie można ich w niewłaściwy sposób utracić, niewłaściwie wykorzystać, obejrzeć, ujawnić, zmienić lub zniszczyć.

Jeśli podasz nam poufne informacje, takie jak dane logowania i dane karty kredytowej, zostaną one zaszyfrowane przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL) i zapisane przy użyciu szyfrowania AES-256. Chociaż żadna metoda transmisji przez Internet lub przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna, stosujemy ogólnie przyjęte standardy handlowe w celu ochrony danych osobowych.

CZĘŚĆ 8 - SZKODA

O ile obowiązujące prawo nie zabrania inaczej, poinformujemy Cię, gdy tylko będzie to rozsądnie możliwe w danych okolicznościach, ale nie później niż 72 godziny po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek przypadkowym, nieuzasadnionym lub bezprawnym zniszczeniu, utracie, zmianie lub bezprawnym ujawnieniu danych osobowych. Informowanie danych („naruszenie bezpieczeństwa”), które pociąga za sobą wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób. Powiadomienie to musi zawierać: (a) szczegółowy opis naruszenia oraz (b) charakter danych, które były przedmiotem naruszenia, a my podamy (i) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych lub innego punktu kontaktowego, w którym więcej informacji jest dostępnych;(ii) opis prawdopodobnych konsekwencji naruszenia bezpieczeństwa; (iii) opis środków, które podjęliśmy lub zaproponowaliśmy w celu naprawienia naruszenia bezpieczeństwa, w tym, w stosownych przypadkach, środki mające na celu złagodzenie jego ewentualnych niekorzystnych skutków; oraz (iv) oprócz niniejszego powiadomienia lub później, w miarę gromadzenia lub udostępniania w inny sposób takich informacji, wszelkie inne informacje, o które możesz w uzasadniony sposób zażądać w związku z naruszeniem bezpieczeństwa.oraz (iv) oprócz niniejszego powiadomienia lub później, w miarę gromadzenia lub udostępniania w inny sposób takich informacji, wszelkie inne informacje, o które możesz w uzasadniony sposób zażądać w związku z naruszeniem bezpieczeństwa.oraz (iv) dodatkowo do niniejszego zawiadomienia lub później, w miarę jak takie informacje mogą być gromadzone lub w inny sposób dostępne, wszelkie inne informacje, których możesz w uzasadniony sposób zażądać w związku z naruszeniem.

Niezwłocznie podejmiemy kroki w celu zbadania naruszenia bezpieczeństwa i dołożymy wszelkich starań, aby złagodzić skutki takiego naruszenia bezpieczeństwa zgodnie ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Umowy oraz, za Twoją uprzednią pisemną zgodą, podejmiemy wszelkie niezbędne środki naprawcze lub inne środki w celu naprawienia naruszenia bezpieczeństwa. wykonać. O ile nie wymaga tego obowiązujące prawo o ochronie danych, nie będziemy publikować żadnych dokumentów, komunikatów, wiadomości, zawiadomień, komunikatów prasowych ani raportów o naruszeniach bezpieczeństwa.

Będziemy również zgłaszać takie naruszenia bezpieczeństwa, które są wymagane przez prawo, do właściwego organu nadzorczego w ciągu 72 godzin od uzyskania informacji, o ile to możliwe.

SEKCJA 9 - POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Jeżeli dane osobowe pochodzące z Europejskiego Obszaru Gospodarczego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego są przetwarzane na obszarze, który nie został wskazany przez Komisję Europejską jako odpowiedni poziom ochrony zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, wyrażamy zgodę, aby przekazanie odbywało się zgodnie z punktem 6, w którym zachowane w całości.

Zawarliśmy umowy o przetwarzanie danych, aby zapewnić zgodność ze wszystkimi odpowiednimi wytycznymi. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z najwyższymi standardami i wytycznymi bezpieczeństwa.

CZĘŚĆ 10 - WIEK ZGODY

Korzystając z tej strony internetowej, oświadczasz, że osiągnąłeś pełnoletność w swoim kraju i wyraziłeś zgodę na to, aby Twoi niepełnoletni krewni również mogli korzystać z tej strony, jeśli ma to miejsce w tym samym czasie.

ROZDZIAŁ 11 - ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie, dlatego prosimy o jego wielokrotne sprawdzanie. Wszelkie zmiany i uzupełnienia zaczną obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce prywatności, powiadomimy Cię tutaj, że została zaktualizowana, abyś wiedział, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach możemy je wykorzystywać lub ujawniać. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej po otrzymaniu powiadomienia o takich zmianach w niniejszych warunkach wymaga akceptacji zaktualizowanej polityki prywatności. Niniejsza polityka prywatności jest integralną częścią naszych ogólnych warunków.

W przypadku przejęcia lub połączenia naszej firmy z inną firmą, jesteśmy uprawnieni do udostępnienia Twoich danych osobowych naszym potencjalnym lub rzeczywistym nabywcom, inwestorom lub następcom w związku z planowaną reorganizacją lub faktyczną reorganizacją naszej firmy, w związku z finansowaniem, Sprzedaż lub jakakolwiek inna transakcja, która wiąże się ze sprzedażą całej naszej firmy lub jej części, również po to, aby umożliwić należytą staranność w podjęciu decyzji o przeprowadzeniu transakcji, z zapewnieniem odpowiednich procedur przetwarzania danych i środków ostrożności.

Mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Nasze ujawnianie jest ograniczone do spraw, w których jesteśmy do tego upoważnieni zgodnie z obowiązującymi europejskimi i krajowymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

PYTANIA I DANE KONTAKTOWE

Jeśli chcesz uzyskać dostęp, poprawić, zmienić lub usunąć swoje dane osobowe, złożyć skargę lub po prostu chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected] .

Ponadto zwracamy uwagę, że zatrudniliśmy inspektora ochrony danych, który zajmuje się wyłącznie ochroną i bezpieczeństwem danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod następującym adresem:

Able Look Online, 62543, G / F Bamboos Center, 52 Hung To Road, Kwung Tong, Hongkong