klimatyzator-przenośny-logo

Warunki korzystania

PRZEGLĄD

Ta witryna internetowa („Witryna”) jest obsługiwana przez Able Look Online („Spółka”) i znajduje się pod adresem 62543, G / F Bamboos Center, 52 Hung To Road, Kwung Tong, Hong Kong i znajduje się pod adresem [email protected] W całej tej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do firmy. Firma udostępnia tę witrynę użytkownikowi, rzeczywistemu użytkownikowi, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi na tej stronie. Odbywa się to pod warunkiem, że akceptujesz wszystkie warunki, wytyczne i powiadomienia, które są tutaj określone i wymienione.

Odwiedzając naszą witrynę i / lub kupując w niej, zawierasz umowę na naszą „usługę” i jesteś związany następującymi warunkami („Warunki użytkowania”, „OWU”), w tym dodatkowymi warunkami użytkowania i wytycznymi, o których mowa tutaj i / lub do którego odnosi się odsyłacz, związany i zgadzam się na to. Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników strony internetowej, w tym, bez ograniczeń, do wszystkich użytkowników, którzy przeglądają tę stronę, sprzedawców, klientów, sprzedawców i / lub autorów wszelkiego rodzaju treści.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części tej witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami korzystania z niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze warunki użytkowania są uważane za ofertę, ich akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych warunków użytkowania.

Zawsze możesz sprawdzić najnowszą wersję Warunków użytkowania na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia niektórych części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i / lub zmian w naszej witrynie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Jeśli nadal korzystasz z tej witryny lub uzyskujesz do niej dostęp po opublikowaniu zmian, oznacza to, że akceptujesz te zmiany.

ROZDZIAŁ 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki użytkowania, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim kraju zamieszkania lub miejscu zamieszkania, lub że osiągnąłeś pełnoletność w swoim kraju zamieszkania lub miejscu zamieszkania i wyraziłeś zgodę na to, aby każdy z Twoich nieletnich krewnych mógł korzystać z tej strony dopuszczać.

Nasze produkty nie mogą być wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, a także nie wolno naruszać żadnych przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich) podczas korzystania z usługi.

ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia naszych usług w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Rozumiesz, że wszystkie Twoje informacje (informacje o karcie kredytowej nie są dołączone) mogą być przesyłane w postaci zwykłego tekstu i (a) transmitowane przez różne sieci; a także (b) zmiany mające na celu spełnienie i dostosowanie wymagań technicznych dotyczących połączeń do sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transmisji sieciowej.

Zgadzasz się nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać ani nie odsprzedawać żadnej części usługi ani korzystania z usługi, dostępu do usługi lub jakichkolwiek kontaktów na stronie internetowej, za pośrednictwem której usługa jest oferowana bez pisemnej zgody od nas lub wykorzystać.

Nagłówki użyte w niniejszej Umowie zostały uwzględnione w celu uproszczenia i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki użytkowania.

CZĘŚĆ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALIZACJA INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie są nieprawidłowe, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać jako podstawy do podejmowania decyzji bez uprzedniej konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub aktualnymi źródłami informacji. Każde poleganie na materiałach w tej witrynie odbywa się na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać dane historyczne. Dane historyczne niekoniecznie są aktualne i zostały podane wyłącznie dla Twojej wygody. Zastrzegamy sobie prawo do edycji zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku regularnego aktualizowania informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest niezależne śledzenie zmian po naszej stronie.

ROZDZIAŁ 4 - ZMIANY USŁUG I CEN

Wszystkie ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT, który zostanie odpowiednio naliczony.

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zakończenia usług (w tym ich części lub treści) w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za zmiany, zmiany cen, zaprzestanie lub zakończenie świadczenia usług.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy i ma zastosowanie)

Obecnie pod tym adresem internetowym sprzedajemy następujące produkty: https://www.blauxstore.com

Wszystkie ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT, który zostanie odpowiednio naliczony.

Niektóre produkty lub usługi są dostępne tylko online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą być ograniczone lub niedostępne w magazynie i podlegają zwrotowi lub wymianie zgodnie z opisem w sekcji 23.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory i obrazy naszych produktów były wyświetlane jak najdokładniej. Nie możemy jednak zagwarantować, że odwzorowanie kolorów na ekranie komputera będzie tak samo poprawne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług konkretnej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy dochodzić tego prawa w każdym przypadku z osobna. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia według naszego własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie produkty lub usługi oferowane na tej stronie tracą ważność, jeśli są zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub otrzymanych od Państwa spełni Państwa oczekiwania, ani że błędy w ofercie zostaną poprawione.

ROZDZIAŁ 6 - INFORMACJE O WYSYŁCE

Twój zakup podlega naszym warunkom wysyłki i można go znaleźć pod tym adresem internetowym: https://www.blauxstore.com

Koszty wysyłki i związane z nimi koszty (np. Koszty wysyłki) pokrywa użytkownik. Możesz zostać obciążony dodatkową opłatą w wysokości 8,95 USD / EUR / GBP za koszty wysyłki. Jednak rzeczywiste koszty wysyłki mogą być wyższe niż podane, w zależności od miejsca zamieszkania i innych czynników.

Koszty wysyłki Twojego zamówienia są obliczane, określane i wyświetlane podczas płatności.

Wysyłka może zająć do 30 dni i od czasu do czasu mogą wystąpić opóźnienia w dostawie. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne koszty, takie jak cła lub podatki, poniesione w związku z zakupem i / lub bezpośrednio związane z zakupem i / lub z nim związane. Zostaną Państwo obciążeni wszystkimi opłatami poniesionymi w trakcie lub po wysyłce (cła, podatki itp.). Nie odpowiadamy za produkty uszkodzone lub zagubione podczas transportu. Jeśli otrzymasz zamówienie, które zostało uszkodzone lub zagubione, skontaktuj się z przewoźnikiem / przewoźnikiem, aby złożyć i zażądać konkretnego roszczenia. Dlatego prosimy o zachowanie wszystkich materiałów opakowaniowych oraz uszkodzonych towarów,przed złożeniem wniosku i poczekaniem na rozpatrzenie reklamacji.

Możesz złożyć reklamację dotyczącą przedmiotów, które nie zostały odebrane w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty zamówienia. Po upływie tego okresu zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia roszczeń i podjęcia decyzji według własnego uznania. W przypadku terminowych reklamacji załatwimy co następuje:

CZĘŚĆ 7 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZENI I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub cofnąć ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przy użyciu tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i / lub zamówień, które mają ten sam adres rozliczeniowy i / lub wysyłkowy. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia postaramy się poinformować Cię o tym, kontaktując się z Tobą drogą mailową i / lub na adres rozliczeniowy / numer telefonu podany podczas składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego uznania wydają się pochodzić od dealerów,Zamówione przez sprzedawców lub dystrybutorów.

Wyrażasz zgodę na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych na tej stronie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą zgodnie z żądaniem.

Po złożeniu zamówienia zakładamy, że zweryfikowałeś swój adres, w razie potrzeby poprawiłeś go i sprawdziłeś dwukrotnie. Jeśli jednak okaże się, że podałeś nieprawidłowy lub niekompletny adres dostawy, zawsze będziemy starać się skontaktować z Tobą przez e-mail lub telefon w ciągu 24-48 godzin od zakupu, aby zweryfikować podany adres lub nowy. Adres zapytania, na który mogą być również dostarczane Twoje zamówienia. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Tobą w ciągu siedmiu (7) dni od naszej pierwszej próby skontaktowania się z Tobą lub jeśli nie podasz nam w pełni prawidłowego adresu dostawy, zapiszemy Twoje zamówienia i będziemy czekać na dalsze instrukcje od Ciebie.

W żadnym wypadku nie będziemy odpowiadać za koszty, straty, amortyzację lub szkody wynikające z opóźnień w dostawach lub ich niedostarczenia z powodu nieprawidłowych lub niepełnych informacji o adresie dostawy.

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce zwrotów.

CZĘŚĆ 8 - LINKI DO STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej strony internetowej mogą zawierać materiały stron trzecich.

Linki stron trzecich na tej stronie mogą prowadzić do usług lub stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami bezpośrednio powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za przeglądanie lub ocenę treści lub ich dokładności, ani nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z zakupem lub użytkowaniem jakichkolwiek towarów, usług, źródeł, treści lub jakąkolwiek inną transakcją dokonaną w związku z jakąkolwiek stroną internetową strony trzeciej. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, żądania, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

CZĘŚĆ 9 - UWAGI UŻYTKOWNIKA, INFORMACJE ZWROTNE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli w odpowiedzi na naszą prośbę prześlesz określone oferty (takie jak dokumenty konkursowe) lub bez naszej prośby, kreatywne pomysły, sugestie, sugestie, plany lub inne materiały, czy to online, e-mailem, pocztą lub w inny sposób (zwane również „komentarzami”) ), zgadzasz się, że możemy edytować, kopiować, publikować, udostępniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać wszystkie przesłane nam komentarze w dowolnym momencie i bez ograniczeń we wszystkich mediach. Nie mamy żadnych zobowiązań i nie powinniśmy być zobowiązani do (1) zachowania poufności wszystkich komentarzy; (2) wypłaty odszkodowania za wszelkie uwagi; lub (3) odpowiadać na wszelkie uwagi.

Mamy możliwość, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani, przeglądać, edytować lub usuwać treści, jeśli według własnego uznania uznamy je za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw lub jeśli tak jest naruszać jakiejkolwiek własności intelektualnej osób trzecich lub niniejszych Warunków użytkowania.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności i praw osobistych ani żadnych innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub nieprzyzwoitych materiałów ani żadnych wirusów komputerowych ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie Usługi lub jakiejkolwiek innej powiązanej witryny. Nie będziesz używać fałszywego adresu e-mail, próbować być kimś innym niż Ty, ani w inny sposób wprowadzać nas w błąd lub kogokolwiek innego co do źródła komentarza. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie swoje komentarze i ich dokładność.Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze przesłane przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią.

SEKCJA 10 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Witryna zawiera treści, które są własnością Firmy lub są przez nią licencjonowane („Treść”). Treść jest chroniona prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami patentowymi, tajemnicami handlowymi i innymi prawami, a firma jest właścicielem i zabezpiecza wszelkie prawa do treści i oferty. Nie będziesz usuwać, zmieniać ani zasłaniać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych lub innych praw własności intelektualnej związanych z treścią, ani nie będziesz reprodukować, modyfikować, adaptować, tworzyć dzieł pochodnych, reprodukować, wyświetlać ani publikować treści dystrybuować, pośredniczyć w rozpowszechnianiu, sprzedawać, licencjonować lub w inny sposób wykorzystywać.

Nazwa i logo firmy są znakami towarowymi firmy i nie mogą być kopiowane, naśladowane lub w inny sposób wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody. Ponadto nagłówki, niestandardowa grafika i czcionki są znakami usługowymi, znakami towarowymi i / lub szatą graficzną firmy i nie mogą być kopiowane, imitowane ani w inny sposób wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody.

SEKCJA 11 - ŁĄCZNOŚĆ ELEKTRONICZNA

Akceptując niniejszą Umowę i korzystając z naszej strony internetowej i usług, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Nawet jeśli zdecydujemy się skontaktować z Tobą w inny sposób, mamy możliwość skontaktowania się z Tobą wyłącznie drogą elektroniczną, e-mailem lub poprzez umieszczenie ogłoszeń w witrynie. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, komunikaty, publikacje i inne komunikaty, które wysyłamy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszystkie wymogi prawne dotyczące formy pisemnej.

Podając swój numer telefonu komórkowego nam lub w naszej sieci, wyrażasz zgodę na rozmowy telefoniczne, w tym rozmowy głosowe oparte na sztucznej inteligencji, połączenia nagrane i / lub automatycznie przekazywane, a także wiadomości tekstowe i SMS-y na numery telefonów, z których korzystasz dał nam i wyraził na to zgodę. Częstotliwość komunikatów jest różna. Dostawcy usług bezprzewodowych nie są odpowiedzialni za wiadomości, które są opóźnione lub niedostarczone. Konsumenci mogą zażądać maksymalnie dwudziestu (20) wiadomości miesięcznie, przy czym nie więcej niż trzy (3) wiadomości tekstowe są dozwolone w ciągu jednego dnia.Twoja wyraźna zgoda na otrzymywanie połączeń i wiadomości SMS nie jest warunkiem zakupu i korzystania z naszych produktów i usług.

Pamiętaj, że wysyłane przez nas wiadomości tekstowe może przeczytać każdy, kto ma dostęp do Twojego urządzenia. W związku z tym należy podjąć wszelkie niezbędne środki, aby chronić swój telefon komórkowy i wiadomości tekstowe przed nieautoryzowanym dostępem.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas wiadomości tekstowych, odpowiedz na jakąkolwiek wysłaną przez nas wiadomość tekstową i po prostu napisz „STOP”, „KONIEC” lub „WYJDŹ”. Możesz również zażądać zaprzestania otrzymywania wiadomości tekstowych, dzwoniąc do nas lub wysyłając do nas wiadomość e-mail zawierającą następujące informacje:

Mailowo : [email protected] . Telefon: od poniedziałku do piątku w godzinach 9 : 00-17: 00 Niemcy: 0800 589 5439

Jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować naszych danych kontaktowych lub informacji o tym, jak zatrzymać wysyłanie wiadomości tekstowych, odpowiedz na dowolną wysłaną przez nas wiadomość tekstową i po prostu napisz POMOC lub kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji lub pomocy. Plany dotyczące wiadomości i danych mogą dotyczyć całej komunikacji tekstowej / SMS.

CZĘŚĆ 12 - DANE OSOBOWE

Podanie przez Ciebie danych osobowych dotyczących firmy podlega naszej polityce prywatności. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

CZĘŚĆ 13 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami informacje na naszej stronie lub w ofercie mogą zawierać błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia dotyczące opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki, czasu trwania i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub do anulowania zamówień w dowolnym momencie i bez powiadomienia, jeśli informacje w ofercie lub na powiązanych stronach internetowych są nieprawidłowe (w tym po złożeniu zamówienia ).

Nie mamy obowiązku aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji w ofercie lub na powiązanych stronach internetowych, w tym między innymi informacji o cenach, chyba że jest to wymagane przez prawo. Żadna data wymieniona w jakiejkolwiek konkretnej aktualizacji lub odnowieniu Usługi lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wskazówka, że ​​wszystkie informacje dotyczące Usługi lub powiązanych witryn zostały zredagowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 14 - NIEAUTORYZOWANE UŻYCIE

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach użytkowania, zabrania się korzystania z Witryny lub jakiejkolwiek jej zawartości w następujących celach: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) w celu rekrutacji innych osób do prowadzenia lub uczestniczenia w nielegalnych działaniach; (c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, zasady, prawo lub lokalne zarządzenia; (d) do naruszania lub naruszania praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękać, wykorzystywać, obrażać, krzywdzić, zniesławiać, zniesławiać, pogardzać, grozić lub dyskryminować innych ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność ; (f) do przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;(g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który jest używany lub może być używany w jakikolwiek sposób wpływający na funkcjonowanie lub działanie Usługi lub dowolnej powiązanej witryny, innej witryny internetowej lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) spamu, phishingu, farmacji, pretekstu, pająka, czołgania się lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu osłabienia lub obejścia funkcji bezpieczeństwa oferty lub powiązanych witryn, innych witryn internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania z oferty lub powiązanych stron internetowych z powodu naruszenia nieautoryzowanych zastosowań.które są wykorzystywane lub mogą być używane w jakikolwiek sposób wpływający na funkcjonowanie lub działanie Serwisu lub powiązanych z nim stron, innych witryn internetowych lub sieci Internet; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) spamu, phishingu, farmacji, pretekstu, pająka, czołgania się lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu osłabienia lub obejścia funkcji bezpieczeństwa oferty lub powiązanych witryn, innych witryn internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania z oferty lub powiązanych stron internetowych z powodu naruszenia nieautoryzowanych zastosowań.które są wykorzystywane lub mogą być używane w jakikolwiek sposób wpływający na funkcjonowanie lub działanie Serwisu lub powiązanych z nim stron, innych witryn internetowych lub sieci Internet; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) spamu, phishingu, farmacji, pretekstu, pająka, czołgania się lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu osłabienia lub obejścia funkcji bezpieczeństwa oferty lub powiązanych witryn, innych witryn internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania z oferty lub powiązanych stron internetowych z powodu naruszenia nieautoryzowanych zastosowań.wywieranie wpływu na inne strony internetowe lub Internet; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) spamu, phishingu, farmacji, pretekstu, pająka, czołgania się lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu osłabienia lub obejścia funkcji bezpieczeństwa oferty lub powiązanych witryn, innych witryn internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania z oferty lub powiązanych stron internetowych z powodu naruszenia nieautoryzowanych zastosowań.wywieranie wpływu na inne strony internetowe lub Internet; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) spamu, phishingu, farmacji, pretekstu, pająka, czołgania się lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu osłabienia lub obejścia funkcji bezpieczeństwa oferty lub powiązanych witryn, innych witryn internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania z oferty lub powiązanych stron internetowych z powodu naruszenia nieautoryzowanych zastosowań.wpływać na inne witryny lub Internet lub omijać je. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania z oferty lub powiązanych stron internetowych z powodu naruszenia nieautoryzowanych zastosowań.Zakłócanie lub omijanie innych witryn internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania z oferty lub powiązanych stron internetowych z powodu naruszenia nieautoryzowanych zastosowań.

ROZDZIAŁ 15 - OŚWIADCZENIE O GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie gwarantujemy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej witryny lub usługi będzie nieprzerwane, terminowe lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z Witryny lub Usługi będą poprawne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że możemy od czasu do czasu przerwać usługę na czas nieokreślony lub wycofać ją w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Wyraźnie zgadzasz się, że używasz lub nie możesz korzystać z usługi wyłącznie na własne ryzyko. Oferta oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi w ramach oferty (z wyjątkiem przypadków wyraźnie wymienionych przez nas) są dostarczane do Państwa użytku „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń ani warunków. , wyraźne lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, czasu trwania, tytułu prawnego i nienaruszania praw.

W żadnym wypadku Spółka, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, spółki zależne, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjobiorcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, sankcje, szczególne lub Wszelkiego rodzaju szkody następcze, w tym między innymi utrata zysku, utrata sprzedaży, utrata oszczędności, utrata danych, koszty wymiany lub inne podobne szkody, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub odpowiedzialności całkowitej (w tym zaniedbania) lub w inny sposób, wynikające z korzystania z usługi lub produktów które zostały pozyskane w wyniku skorzystania z oferty, w tym między innymiBłędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z oferty lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej w ramach oferty, nawet jeśli istnieje możliwość takich szkód wskazano. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność w tych stanach lub jurysdykcjach jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez obowiązujące prawo.przekazywane lub w inny sposób udostępniane, nawet jeśli wskazano na możliwość takich szkód. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność w tych stanach lub jurysdykcjach jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez obowiązujące prawo.przekazywane lub w inny sposób udostępniane, nawet jeśli wskazano na możliwość wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność w tych stanach lub jurysdykcjach jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez obowiązujące prawo.

CZĘŚĆ 16 - ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zgadzasz się zabezpieczyć, chronić i chronić Firmę i naszą spółkę macierzystą, oddziały, spółki zależne, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjobiorców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed jakimikolwiek roszczeniami lub roszczeniami w tym uzasadnione honoraria prawników zapłacone przez jakąkolwiek stronę trzecią, wynikające z lub wynikające z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub dokumentów włączonych przez odniesienie, lub naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich.

SEKCJA 17 - KLAUZULA ROZDZIELNOŚCI

W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie nadal wykonalne w największym możliwym zakresie, na ile zezwala na to obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków użytkowania. Takie unieważnienie nie wpływa na ważność i wykonalność wszystkich pozostałych pozostałych postanowień.

SEKCJA 18 - ROZWIĄZANIE

Obowiązki i zobowiązania stron, które powstały przed datą wygaśnięcia, mają obowiązywać we wszystkich obszarach po wygaśnięciu niniejszej Umowy.

Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują do momentu wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz zakończyć niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie, informując nas, że nie chcesz już korzystać z naszych ofert lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.

Jeśli, według naszego wyłącznego uznania, nie zastosujesz się do niniejszych Warunków użytkowania lub podejrzewamy, że ich nie przestrzegałeś, możemy również wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia i będziesz ponosić odpowiedzialność za wszelkie zaległe kwoty do daty rozwiązania i / lub Ty W związku z tym odmawia się dostępu do naszych usług (lub ich części).

SEKCJA 19 - CAŁOŚĆ UMOWY

Nasze niewykonanie lub wyegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Niniejsze warunki użytkowania i wszelkie wytyczne lub zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w związku z ofertą stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami oraz regulują korzystanie z oferty za pomocą wcześniejszych lub jednoczesnych umów, zawiadomień i Zastąp wszelkie szablony między Tobą a nami, ustne lub pisemne (w tym między innymi wcześniejsze wersje Warunków użytkowania).

CZĘŚĆ 20 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie odrębne umowy, na podstawie których udostępniamy Ci oferty, podlegają prawu prowincji Kolumbia Brytyjska i wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Kolumbii Brytyjskiej.

ROZDZIAŁ 21 - ZMIANY WARUNKÓW KORZYSTANIA

W każdej chwili możesz wyświetlić najnowszą wersję Warunków użytkowania na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej sekcji niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie naszej witryny internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub oferty lub wejście na naszą stronę internetową po opublikowaniu zmian w niniejszych warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

CZĘŚĆ 22 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków użytkowania prosimy przesyłać na adres [email protected]

POLITYKA ZWROTÓW I WYMIANY

Nasza polityka „wymiany” obowiązuje przez 30 dni i rozpoczyna się od otrzymania towaru. Jeśli minęło więcej niż 30 dni od dostarczenia zamówienia, niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić Państwu zwrotu pieniędzy, wymiany ani równoważnej oferty cenowej w formie noty kredytowej online - Zaproponuj sklep.

Zakładając, że zwracasz swój zakup w ciągu 30 dni od otrzymania, aby kwalifikować się do zwrotu:

  1. Produkt musi być fabrycznie nowy, w oryginalnym opakowaniu i nieużywany / nienoszony.
  2. Opakowanie produktu musi być całkowicie nienaruszone, a towar należy zwrócić do nas w odpowiednim opakowaniu transportowym.
  3. Produkt należy zwrócić na adres podany przez nasz dział obsługi klienta.

Przedmioty niewymienialne:

Ze względów zdrowotnych, higienicznych i ochrony osobistej, pod warunkiem, że nie są one wadliwe, nie możemy zaoferować zwrotu pieniędzy za nasze produkty, chyba że zostaną zwrócone w ciągu 30 dni od otrzymania zamówienia i są w nowym. , nieużywany / nienoszony i nienaruszony w oryginalnym opakowaniu. Ze względów zdrowotnych lub higienicznych zwrot naszego produktu po rozpieczętowaniu lub otwarciu opakowania nie jest już dozwolony, ponieważ nie można już odsprzedać ani ponownie użyć naszego produktu.

W celu szybkiego rozpatrzenia reklamacji prosimy o potwierdzenie adresu biura reklamacyjnego z naszym działem obsługi klienta pod adresem [email protected] i podanie nam numeru śledzenia. Wszystkie produkty należy odesłać na adres zwrotny potwierdzony przez naszego przedstawiciela obsługi klienta, w przeciwnym razie możemy odmówić zwrotu. Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwrotu wyślemy Ci wiadomość e-mail z informacją, że otrzymaliśmy Twój zwrot. Zwrot zostanie zrealizowany w ciągu 30 dni od otrzymania zwróconego towaru w punkcie zwrotu. Zaraz po rozpatrzeniu reklamacji poinformujemy Cię również, czy przyjmiemy Twoją reklamację, czy ją odrzucimy.

Zatwierdzone zwroty mogą zostać zwrócone lub wymienione. Jeśli chcesz wymienić zamówienie na ten sam produkt lub poprosić o zwrot pieniędzy, po prostu wyślij nam wiadomość e-mail na adres [email protected] . Zatwierdzony zwrot środków zostanie zrealizowany przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta podczas składania zamówienia. Przy zamówieniu kartą kredytową kwota do zwrotu jest drukowana i widoczna na kolejnym wyciągu z konta na karcie. Czas przetwarzania może się różnić w zależności od wystawcy karty kredytowej - zwykle trwa do 45 dni roboczych. Zwroty za zamówienia przelewem bankowym będą dokonywane na oryginalne konto bankowe w ciągu 48 godzin od wystawienia noty kredytowej i dopiero po otrzymaniu danych bankowych klienta. Zwroty kosztów będą dokonywane w tej samej walucie, co oryginalne zamówienie. Ewentualne odchylenia od kwoty zwrotu mogą zależeć od zmian kursu wymiany i nie podlegają zwrotowi.

Jeśli jesteś klientem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i chciałbyś otrzymać zwrot pieniędzy, a Twoja prośba jest zgodna z naszymi wymogami dotyczącymi polityki zwrotów i została odpowiednio zatwierdzona, musisz zwrócić nam ten przedmiot. Musimy go otrzymać przed 14 dniem po otrzymaniu informacji o chęci anulowania zamówienia. Po zatwierdzeniu i pod warunkiem, że otrzymamy zwrócony przedmiot przed upływem 14 dnia, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy, niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni po otrzymaniu przez nas powiadomienia o otrzymaniu Chcesz anulować zamówienie, z zastrzeżeniem terminów przetwarzania podanych w poprzedniej sekcji.

Wysyłka 

Ponosisz odpowiedzialność za pokrycie kosztów wysyłki, zwracając przedmiot. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.

Opłata za wymianę w wysokości 10 USD lub więcej za sztukę zostanie naliczona za wysyłkę i obsługę, w zależności od miejsca zamieszkania i innych czynników. W zależności od tego, gdzie mieszkasz, czas potrzebny na dotarcie do Ciebie wymienionego produktu może się różnić.

Jeśli wysyłasz przedmiot o wartości powyżej 75 USD, rozważ skorzystanie z usługi śledzenia przesyłki lub wykupienie ubezpieczenia przesyłki. Nie gwarantujemy, że otrzymamy zwrócony przedmiot.